BAPS BIRGITTA AHLTORP AB

Recension i Bibliotekstjänsts Sambindningskatalog 2002:06

Recension i Bibliotekstjänsts Sambindningskatalog 2002:06

Detta är en bok som distanserar sig från de flesta andra i samma omfattande genre. På ett seriöst och trovärdigt sätt visas att självkännedom är nyckeln till både utveckling och framgång. Att ha framgång definieras väldigt klart. Det är inte detsamma som att bara vara nöjd med sitt liv, utan handlar om hur man ses i omvärldens ögon. Hur viktigt det sedan är, får var och en ta ställning till själv.

Framgång är en social fråga. Vägledningen ditåt går via förståelse för både eget och andras beteende. Det är befriande att läsa en insiktsfull bok så helt utan pekpinnar och moraliska övertoner. RONS-modellen (Resultatjägaren, Organisatören, Nytänkaren och Samordnaren), som beskrivs i detalj, är en metod att se olika personligheter och förstå samspelet mellan dem i t ex arbetsgrupper.

Samtidigt som vi får inblickar i psykologi på individplanet, görs intressanta avstickare till dagsaktuella fenomen inom media och samhälle. Boken är lättillgängligt skriven. Birgitta Ahltorp är leg.psykolog och leg.psykoterapeut.

Lena Löfgren Bjerner