BAPS BIRGITTA AHLTORP AB

Böcker

Samarbetskoden

9789163790744 200x samarbetskoden hur olika personligheter paverkar ledarskap kommunikation och gruppklimat haftadSamarbetskoden handlar om hur människor med olika personligheter påverkar varandra.

Det är en bok för alla. Både för chefer och medarbetare.

Vardagliga samarbetssituationer illustreras på ett levande sätt.

Det är en bok med många praktiska exempel, som visar hur olika situationer kan trigga olika beteenden, beroende på ledningsstilar och personliga förutsättningar.

Läs mer: Samarbetskoden

Öga mot öga

oga mot oga en bok om ledarskap och personlig kommunikation haftadÖga mot öga är en bok om ledares kommunikativa situationer sett i relation till alla andra uppgifter som ledare har. Som en bok om ledarskap är den därmed i det närmaste heltäckande. Boken beskriver ledares kommunikation på alla nivåer: Envägskommunikativt - för att nå ut till stora grupper. Ytkontaktskapande - för att bygga nätverk. Personliga kontakter/djupkontakt - för att skapa dialog. Den ger praktiska verktyg och förmedlar viktiga råd för chefer som vill hantera olika varianter av personlig kommunikation i ledarrollen på ett bra sätt - inte minst djupkontakter. Allt från svåra samtal, feedback, kritik och motiverande beröm till utvecklingssamtal. Alla som är praktiskt verksamma i en ledarroll har stor nytta av Öga mot öga. Konsulter, utbildare, handledare, HR-specialister - för alla dessa är boken matnyttig.

Läs mer: Öga mot öga

Rollmedvetet Ledarskap

9789147041961 200x rollmedvetet ledarskap om chefsroller och ledningsstilar i strategisk samverkan"Årets PA-bok" betonar reflekterande ledarskap

"Hur ska jag vara för att lyckas som ledare?" frågar många. Men det finns inte något enkelt svar, anser Birgitta Ahltorp. Inte heller en enda idealisk stil, bara mer eller mindre lyckosamma matchningar mellan de personer man är satt att leda och den situation man befinner sig i. En sak är dock viktig för alla: att reflektera över sitt sätt att leda.

Läs mer: Rollmedvetet Ledarskap

Med- och motarbetare - Personalpsykologi för chefer

med och motarbetare1Birgitta Ahltorp är fil dr, leg psykolog och leg psykoterapeut. Hon är en av Sveriges ledande experter på ledarskap och teamarbete. Birgitta Ahltorp har bland annat skrivit "Rollmedvetet Ledarskap" som fick pris som årets PA-bok 1998 och "Personlighet och Framgång" 2001. Doktorsavhandlingen från 2003 heter "Ledarskap ur ett ledningsstilsperspektiv - teambyggare, innovatörer, nätverkare och dirigenter."

Läs mer: Med- och motarbetare - Personalpsykologi för chefer