BAPS BIRGITTA AHLTORP AB

Artiklar

Artiklar

Fyra ledarstilar som ska styra landet

Uppdaterad 2006-10-03 06:17

Fredrik Reinfeldt är den strukturerade organisatören, ledaren som lyssnar, tänker och handlar sedan. Lars Leijonborg, alliansens politiska räv, drivs av en genuin övertygelse samtidigt som han är pragmatiker.

Maud Olofsson är ledaren som tagit ett fast grepp om sitt parti, men hon är också de fyras medlare.

Göran Hägglund är lika strukturerad som Reinfeldt, fast han är lättsammare och alliansens sociala snille.

Efter samtal med de fyra borgerliga partiledarnas medarbetare är det bilden som framtonar av det lag som ska leda Sverige de närmaste fyra åren.

Läs mer: Fyra ledarstilar som ska styra landet

Chefens bild av sig själv...

artikel plotskyDet räcker inte med att kunna strukturera, lyssna och vara bra på att förändra. Det blir allt viktigare för en ledare som vill nå framgång att också vara skicklig på att skapa kontakter utåt och bygga nätverk.

Läs mer (PDF)

Bättre ledarskap

Din roll som ledare

battre l art1Hur är du som chef?
Motsvarar du de krav som omgivningen ställer?

Som chef och ledare består din turbulenta vardag av krav, utmaningar och förväntningar från olika håll. Det gäller att du jobbar taktisk på kort sikt för att uppnå "svarta siffror", samtidigt som du måste blicka framåt med en långsiktig strategi. Du måste kunna bromsa och gasa samtidigt.

Läs mer: Bättre ledarskap 

Dagens Industri

VD har huvudrollen i jämställdhetsarbetet

di art sm1Det är VD som håller i taktpinnen och avgör om det ska bli något av intentionerna i jämställdhetslagen.

Det är VD:s ledningsstil som avgör om en organisations arbete med jämställdheten är framgångsrikt eller ej. Det finns VDar som genom sitt sätt att leda hindrar arbetet och det finns VDar som främjar det. Här följer två exempel. Låt oss kalla den förste VDn för Bergsten. Det är den rationellt tänkande strategen som som helst använder sig av genomarbetade underlag innan beslut fattas. Han omger sig oftast med en eller flera konsulter med ekonomisk bakgrund. Han har för vana att komma till sin ledningsgrupp med väl förberedda frågor (och svar).

Läs mer: Dagens Industri