BAPS BIRGITTA AHLTORP AB

Rekrytering

Utgångspunkter

Välj medarbetare med omsorg!

Man skulle behöva lägga ner dubbelt så stor omsorg när man anställer medarbetare som när man köper in nya maskiner. Ändå förhåller det sig ofta tvärtom. En felrekrytering kan kosta stora summor för företaget, för att inte tala om den vånda en felrekryterad person kan ställa till med för medarbetarna.

Undvik rekryteringsprocessens vanligaste fallgropar!

I en rekryteringsprocess finns en mängd fallgropar. Ett personlighetstest tillför aldrig mera än vad den som tolkar resultaten kan tillföra. Därför är det extra viktigt att uttolkaren av testresultaten är en kvalificerad, professionell och erfaren person, som kan läsa mellan raderna, tolka det som inte sägs i klartext och därigenom nyansera den sammantagna bedömningen.

Undvik de farligaste felbesluten!

I rekryteringssammanhang är det allra svåraste att undvika att anställa de charmiga psykopaterna. De som är lyckosamma i allt. De som, i medgång, vinner allas förtroende och klarar sig bra. Men som bedrar och spelar dubbelt då motgångarna kommer.

Finns det perfekta testet?

Ännu har ingen lyckats konstruera ett test som på ett adekvat sätt ringar in känslokyla, opportunism, tendenser till bristande lojalitet, sviktande moral och inställsamhet. Vid nyanställning av nyckelpersoner borde det därför vara en självklarhet att använda erfarna psykologer. Ett test kan aldrig ersätta en erfaren bedömares samlade bild.

Använd professionella bedömare i viktiga ärenden!

Vi psykologer är en kategori yrkesutövare som lagt ner tolv års grundutbildning för att träna oss i att bedöma människor. Ändå är det svårt.
I rekryteringssituationen finns det inga genvägar. Den som anställer måste självklart också engagera sig helhjärtat i rekryteringsarbetet. Det går inte att delegera arbetet och ansvaret för en nyanställning. Men används en kvalificerad och erfaren psykolog på rätt sätt, blir oddsen för att rätt person kommer på rätt plats betydligt bättre!