BAPS BIRGITTA AHLTORP AB

OM BAPS AB

Affärsidén

Att med kvalitet och precision tillhandahålla beprövad psykologisk kunskap i praktiskt tillämpbar form med syfte att utveckla kommunikation och samverkan för såväl grupper som individer i arbetslivet. BAPS Birgitta Ahltorp AB är verksam inom områdena

ledarutveckling, teamutveckling och rekrytering.

Kvalitativt högtstående tjänster erbjuds till företag och verksamheter i det privata näringslivet och i offentlig verksamhet. Ansvarig för verksamheten är Birgitta Ahltorp som är fil dr, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Det är detta i kombination med lång praktisk erfarenhet, som utgör kärnan i vår unika kompetens.
Läs CV

Uppdragsgivarna

Exempel på uppdragsgivare genom åren är Sveriges Ingenjörer, Byggherrarna, VISITA (SHR), Region Skåne, Region Västra Götaland, ATG, CWK Gleerups Utbildningscentrum, Dataföreningen, Ernst & Young, Carl Bro, Gambro, HÖRS, ICOPAL, Investor, Lunds kommun, Malmö Stad, NCC, Norrporten, Scandinavian Heart Center, SEKO, Svenskt Papper, SETs Revisionsbyrå, Trygghetsrådet SAF-PTK,Unilever, Ångpanneföreningen m fl.
Under åren 1982 - 2005 var Birgitta Ahltorp resursperson vid Institutet för Företagsledning och Handelshögskolan, Stockholm - och medverkade i många av IFL:s ledarutvecklingsprogram: FL, GEM, SBL, AI, NCC, Re-Tur, Entrée. Under åren 2002-2006 resurs för Domstolsverket med fokus på teamutveckling på olika domstolar samt som ansvarig för insatser inom det psykosociala arbetsmiljöområdet.

Företagsnamnet

Birgitta Ahltorp var länge verksam som konsult med basen i Lund. I början av 90-talet förlades verksamheten till Malmö. Sedan dess har namnet förändrats några gånger medan inriktningen genom åren har stått fast.
BAPS är en förkortning av [B] irgitta [A] hltorp [Ps] ykologkonsult AB. Moderbolaget, Shakti AB , är en verksamhet som fokuserar på att utveckla och tillhandahålla test, verktyg och metoder för att stärka HR-funktionen i företag och verksamheter. BAPS blev den förkortning som användes internt för att skilja på psykologkonsultföretaget och Shakti. Det interna smeknamnet BAPS blev sedan en del av det officiella företagsnamnet. Nu heter vi alltså BAPS Birgitta Ahltorp AB.
BAPS & Shakti opererar under samma ledning.