BAPS BIRGITTA AHLTORP AB

Grundfilosofi

Grundfilosofin bakom alla teambyggande insatser är att alla är olika och att vi måste få vara det. Om alla blir varse dessa olikheter, skapas ett arbetsklimat som är både trivsamt och effektivt.Tolerans och lyhördhet ökar. 

När en arbetsgrupp samarbetat länge går det lätt rutin i hur man agerar tillsammans. Invanda roller gör lätt att en hel arbetsgrupp kan gå i stå. Då kan det behövas en nytändning så att man förstår att värdera varandras insatser på ett konstruktivt sätt.

Även i helt nybildade grupper kan det behövas en avstamp.

Under de första dagarna av längre ledarutvecklingsprogram är  till exempel ett genomtänkt teambyggande avgörande för hur snabbt deltagarnas känsla för nätverket utvecklas. Detta  gör att deltagarna får ett optimalt utbyte av programmet.