BAPS BIRGITTA AHLTORP AB

Utveckling av nya team

Vid nystart av team är det viktigt att på ett grundligt sätt ta vara på det faktum att deltagarna är nya för varandra. De första intryckens psykologi, feedback beträffande personlig image och framtoning och gruppdynamiska övningar, skapar snabbt en lyhördhet och förståelse bland teammedlemmarna för hur grupper utvecklas över tiden.

Gruppdynamiska övningar kan användas för att illustrera olika företeelser i gruppers olika utvecklingsstadier. Alternativt kan gruppens eget arbete, som följs och observeras av psykolog och som ibland interveneras i, utgöra underlag för feedback och ge en ökad medvetenhet om egna och andras teamroller och personliga stilar i gruppens samarbete.

Grupparbeten blandas med miniföreläsningar och övningar som rollspel, feedback- övningar och gruppdiskussioner. BAPS Think Tank® är en övning som används för att utveckla problemlösningskapaciteten i gruppen.

Teman som kan komma upp är:

  • teamroller - personlig feedback
  • den gruppdynamiska berg- och dalbanan
  • effektivitet och kreativitet i grupper
  • kommunikation och samverkan
  • om tolerans och förståelse för olikheter
  • om behovet av mångfald: olika kompetenser, olika personligheter, män, kvinnor, yngre, äldre och olika kulturbakgrunder
  • vad påverkar trivsel och motivation i ett team
  • ledarskap och teamarbete
  • beslutsfattande i grupp
  • om medarbetare och motarbetare - konflikthantering.