BAPS BIRGITTA AHLTORP AB

Teambuilding vid uppstart av ledarutvecklingsprogram

Vi teambygger och ger en rivstart för längre program för ledarutveckling!

Syftet är att...

...utveckla deltagarnas ledarskap genom att öka självinsikten.
...skapa ett välfungerande nätverk.
...bygga effektiva och kreativa team.
...stötta utvecklandet av en anda av öppenhet och respekt för varandras olikheter.
...demonstrera och utveckla deltagarnas förmåga att använda varandra som resurser.
...uppnå ett optimalt inlärningsklimat.

Några riktlinjer

Under den första veckan (eller de första dagarna av programmet) genomförs teambuildingavsnitt, som tar till vara den kraft det ligger i att deltagarnas då ses för första gången. Man kan då genomföra deltagarpresentationer på olika sätt, använda de första intryckens psykologi, ge feedback på första intrycken mm. 

Metoder

  • självskattningstest, typ RONS®, för att ringa in personliga stilar och ledningsstilar.
  • medarbetarenkäter, typ FLIS®, för att ge programmet en rejäl inriktning mot varje ledares personliga utveckling.
  • gruppaktiviteter och feedback-övningar som relaterar till deltagarnas egna professioner och verksamheter.