BAPS BIRGITTA AHLTORP AB

Nytänd arbetsgruppen!

Teambuilding för arbetsgrupper

Vi utvecklar arbetsgrupper som behöver en "nytändning". Här använder vi teambuildingaktiviteter som till exempel fokuserar på.

...effektivitet och kreativitet i arbetsgrupper.
...intern kommunikation och samverkan.
...om tolerans och förståelse för olikheter.
...om mångfald: män, kvinnor, yngre, äldre, olika kulturbakgrund.
...vad påverkar trivsel och motivation.
...den goda arbetsgruppen.
...om medarbetare och motarbetare - konflikthantering.
...vad vi är bra på och vad vi behöver utveckla.

Grupparbeten blandas med miniföreläsningar och övningar. Allt för att skapa bra utgångspunkter för diskussion och reflektion. Som grupparbeten kan också egna, existerande frågor och problem ventileras.

Dessa insatser skräddarsys efter uppdragsgivarens behov och önskemål. Inte sällan föregås de av att till exempel en mindre enkätundersökning genomförs. Allt för att få innehållet i upplägget så verklighetsnära som möjligt. Många av dessa insatser får därigenom en organisationsutvecklande karaktär.