BAPS BIRGITTA AHLTORP AB

Personlighetsanalyser

Personbedömningar vid rekrytering av nya medarbetare

Denna typ av uppdrag föregås vanligen av att man gör en arbetsanalys och en kravprofil. Dessa tas fram i samarbete med uppdragsgivaren.
Personbedömningar vid rekrytering ger uppdragsgivaren en "second opinion" vid avgörandet av vilken kandidat man ska välja.

När är det läge att använda personbedömningar?

Låt oss anta att en rekryteringsgrupp har fastnat för tre kandidater vars meriter och kompetens svarar väl mot de behov och önskemål man har beträffande den man söker. Det är inte ovanligt att man i rekryteringsgruppen har lite olika preferenser beträffande vem som är mest lämpad för uppgiften.
När det handlar om vem som skulle passa bäst in i teamet är en personbedömning ett värdefullt redskap.

Vid avrapporteringen beskrivs styrkor och svagheter hos de olika kandidaterna.

För varje kandidat behöver undersökningen inte ta mer är 3-5 timmar i anspråk. Djupintervju genomförs och personlighetstest används. Alla kandidater får en personlig feedback, som de kan ha nytta av vare sig de får det sökta arbetet eller ej.

Professionell hjälp i form av en personbedömning vid rekryteringen av nya medarbetare är en smidig försäkring mot felaktiga beslut, som kan få negativa och kostnadskrävande konsekvenser.