BAPS BIRGITTA AHLTORP AB

Kartläggning av ledningsstilar

BAPS Birgitta Ahltorp AB har under åren lagt stora utvecklingsresurser på att ta fram analysverktyg, test och enkäter.

RONS® kartlägger ledningsstilar. Tar fram styrkor och svagheter. Pekar ut fallgropar. Ger ett utmärkt underlag för att planera den egna personliga utvecklingen i ledarrollen. RONS kan också med framgång användas för att kartlägga medarbetares olikheter och dess inverkan på kommunikation och samverkan i en arbetsgrupp eller ledningsgrupp.

Grundtanken är att olikheter behövs. Men att man måste se deras styrkor respektive svagheter för att optimalt kunna utnyttja mångfalden i ett team.

Ursprungligen utvecklades RONS-testet som ett pedagogiskt instrument i arbetet med att utveckla chefer till ledare. Idag är det väl utprövat på över 1000-talet svenska chefer och förbluffande träffsäkert som ett verktyg för kartläggning av viktiga aspekter i en chefs ledningsstil.