BAPS BIRGITTA AHLTORP AB

Grundfilosofi

Det finns ingen idealisk ledningsstil. Det finns bara mer eller mindre välfungerande matchningar mellan eget sätt leda och kommunicera och medarbetarnas kompetens, behov och önskemål. 

Bäst väg för den som vill utveckla sitt ledarskap är alltså att kartlägga sina starka sidor, glädjas åt dem och vårda dem.