BAPS BIRGITTA AHLTORP AB

FLIS® -enkäter

FLIS® är ett verktyg för 360°-feedback. Det är ett av de första instrumenten som utvecklats i Sverige för svenska chefer.
FLIS står för Feedback för Ledare i Samverkan = FLIS.

FLIS ger ett underlag för personlig och professionell utveckling i ledarrollen.Ett handfast underlag för reflektion och utvecklingsplanering av beteenden och förhållningssätt i den egna chefs- och ledarrollen.

Det kartlägger styrkor och svagheter. Det består av 68 frågor som ringar in ledarbeteenden och kommunikationssätt hos chefen. Medarbetare får besvara samma frågor och på så sätt får chefen ett kraftfullt verktyg för att planera vad som behöver göras för att utveckla den egna ledningsstilen.

Hur går en FLIS-undersökning till?

Chefen beskriver hur han/hon ser på sig själv i ett formulär. Medarbetare bidrar med att besvara ett likadant formulär. Dessa besvaras anonymt. Medarbetarnas svar behandlas konfidentiellt. Vid återrapporteringen får chefen en analys av starka och svaga sidor i ledarskapet och i kommunikationsstilen. Chefen får klarhet i vad han/hon gör bra i rollen som chef och ledare och vad som kan utvecklas eller förändras.

En gradering av angelägenhet och betydelse göres också av samtliga ledarbeteenden och kommunikationsstilar. Chefen får här något som kan ses som en samlad "kravspecifikation" på vad medarbetarna anser är viktigt att tänka på, i den ledningssituation som han/hon befinner sig.

Så här tycker några av dem som har använt FLIS:

”För mig var det verkligen en lättnad att få ett kvitto på mitt ledarskap. De farhågor om mitt ledarskap, som jag hade, visade sig vara mina starka ledaregenskaper. Och de egenskaper som jag trodde var mina starka sidor, som jag inte lagt ner någon större kraft på,visade sig vara de egenskaper som mina kolleger saknade. Så summan av kardemumman blev att mitt ledarskap har förbättrats och blivit lättare!”

Paula Börje Chef för Mötesplats Österlen.

”Jag tycker att det är ett bra instrument, det kändes bra att inte välja sina medarbetare själv utan att det blev ett mer slumpmässigt urval. Bra att kunna jämföra sin egen syn på hur man är och gör med medarbetarnas. Mycket bra med värderingen på vad som också uppfattas som viktigt av det man gör. Den grafiska framställningen passade mig mycket bra och gav en bättre förståelse för resultatet än när jag gjorde den sk "360 grader". Trots att de båda instrumenten är så snarlika uppfattar jag att FLIS ger betydligt mer.”

Cecilia Erwander Chef för Vårdcentralen i Staffanstorp

Det är ett bra verktyg för att få ett slags kvitto på att det arbetssätt man använder i det dagliga arbetet både uppmärksammas och går hem i den grupp man är satt att leda. Det är även bra att få fram vilka bitar man måste arbeta mera med, att på ett bra sätt få fram de svaga sidorna man har och på så sätt försöka komplettera upp dem, både för sin egen skull och gruppens.

Stina Rosenqvist Kontorsansvarig InterJet Travel Partner

Ett redskap som är/blir en utmärkt plattform för vidareutveckling av personliga egenskaper.

Jan Claesson Regionschef Sweroch AB

FLIS är ett fantastiskt hjälpmedel för utvärdering av min ledarprofil. Jag kan på ett enkelt och raffinerat sätt se mina styrkor och brister och därmed ta ett steg mot en komplettare företagsledare. FLIS-guiden ger dessutom möjligheten att genomföra en djupanalys på min ledarprofil. Fantastiskt!

Jonas Wallstedt Regionschef Cramo Instant AB

En intressant väg till självinsikt där man "tvingas" att lyssna till sina närmaste medarbetares uppfattning om det egna beteendet. Ett bra hjälpmedel för utveckling av det personliga ledarskapet. Ärlig redovisning av de tillfrågades svar med bibehållen anonymitet. Ett bra hjälpmedel för "hjälp till självhjälp". Är man ärlig mot sig själv, så kan FLIS-testets resultat användas till en konstruktiv förbättring av ledningsgruppsarbetet.

Charlie Eldh Deltagare i FL-programmet  på IFL, Institutet f ör Företagsledning