BAPS BIRGITTA AHLTORP AB

Rollmedvetet Ledarskap Recension

rollmedv1Rollmedvetet Ledarskap - om chefsroller och ledningsstilar i strategisk samverkan, Liber (Bättre ledarskap) 1998.

Det var välgörande att läsa denna ovanligt intelligenta, kompetenta och nyanserade bok om ledarskapets svåra konst. Framställningen visar att arbetspsykologen Birgitta Ahltorps verksamhet som konsult i ledarutvecklings- och teambuildingsfrågor resulterat i värdefulla erfarenheter och insikter som förmedlas utan självklara framgångsrecept. Utifrån tidens nya tecken och en omfattande enkätundersökning bland chefer i Institutet för Företagslednings (IFL) regi behandlar hon bl a chefsroller, karriärstadier, ledning av förändringsprocesser, ledningsstilar och ledares huvuduppgifter. Speciellt intressant är kanske belysningen av tidens krav på karriärplanering och det nuvarande samhällets, omvärldens och familjens förväntningstryck på individerna, såväl chefer som medarbetare. Hur balanserar man krävande chefsarbete gentemot familjeliv och avkoppling och hur sköter man sin själsliga och kroppsliga hälsa? Språket, som är ledigt och attraktivt, förstärker textens intressanta budskap. Målgruppen utgörs av praktiker på olika nivåer i företag och andra organisationer, beteendevetare och ledarskapsstuderande. Typografin är lättläst, layouten föredömlig och förklarande illustrationer kompletterar det goda intrycket.

Alvar Modin

Publicerad i Bibliotekstjänsts recensionstidning, Sambindningen, nr 11/1998.