BAPS BIRGITTA AHLTORP AB

ATT LYCKAS SOM POLITISK LEDARE

Dagens Industri
Mån 7 juni 2010

Experten: ”Politiker lever farligare”

En lång politisk karriär, vinnarskalle och förmågan att lyssna av stämningar. Det är några av förutsättningarna för att bli framgångsrik som politisk ledare, enligt de ledarskapsexperter som DI har talat med.

”För att lyckas som politisk ledare måste du vara tränad inom politiken från tidig ålder, eftersom det är så speciella lagar och regler som gäller i den världen. I näringslivet ska du som ledare driva företaget mot tydliga mål, medan politiken mer handlar om en känsla för vilka frågor som är viktiga att driva just nu.” Det säger Michaël Berglund på Michaël Berglund Executive Search, som har gjort flera viktiga rekryteringar inom både privat och offentlig sektor.

Medan många höga chefer i näringslivet har en ekonomisk eller teknisk utbildning, behöver politiker inte vara akademiker. Politiska ledare behöver inte heller ha en spikrak karriär bakom sig: en brokig bakgrund kan vara en fördel. Mer trovärdigt ”Det är viktigt för dem att ha jobbat med olika saker, till exempel inom industrin eller inom vården. Då blir det mer trovärdigt när de uttalar sig i olika frågor”, säger Michaël Berglund. Enligt honom handlar verksamheten inom politiken om att bidra till partiets röstetal. För att lyckas med det är en god kommunikativ förmåga central. ”Man måste kunna övertyga människor och uttrycka sig så att mottagarna begriper. Gudrun Schyman är en duktig retoriker som har fått många röster genom sin förmåga att fånga rätt ord. I grunden handlar det om att vara en duktig säljare. Schyman kan sälja vad som helst”, säger han.

En stark tävlingsinstinkt är något som ofta förknippas med idrottsutövare och framgångsrika ledare inom näringslivet. Men enligt Michaël Berglund är den egenskapen ännu viktigare i politiken. Alltid komma igen Som politisk ledare måste du hela tiden vilja komma igen efter ett nederlag, medan det i näringslivet kan räcka med att vara en duktig strateg och affärsman. Birgitta Ahltorp är psykolog och ledarskapskonsult i det egna företaget Baps Birgitta Ahltorp. Hon nämner tålamod som en central egenskap hos politiker. ”För en politisk ledare är det ett helt annat tempo än i näringslivet. Det tar mycket längre tid att få igenom saker och man måste kompromissa mer”, säger hon. Måste vara hårdhudade Politiker måste också vara hårdhudade och stå ut med att bli hårt granskade. Och bryter man mot vissa hederskodex kan det betyda slutet på den politiska karriären, anser Birgitta Ahltorp. ”I näringslivet finns ett större skyddsnät. Där kan ledare omplaceras om de tvingas avgå. Politiker lever ensammare och farligare.”

SKRIBENT: AFRODITI LOGOTHETIS