BAPS BIRGITTA AHLTORP AB

Chefens bild av sig själv...

artikel plotskyDet räcker inte med att kunna strukturera, lyssna och vara bra på att förändra. Det blir allt viktigare för en ledare som vill nå framgång att också vara skicklig på att skapa kontakter utåt och bygga nätverk.

Läs mer (PDF)