BAPS BIRGITTA AHLTORP AB

I Centrum

Rollmedvetet Ledarskap av Birgitta Ahltorp

i centrum art1

"Årets PA-bok" betonar reflekterande ledarskap

"Hur ska jag vara för att lyckas som ledare?" frågar många. Men det finns inte något enkelt svar, anser Birgitta Ahltorp. Inte heller en enda idealisk stil, bara mer eller mindre lyckosamma matchningar mellan de personer man är satt att leda och den situation man befinner sig i. En sak är dock viktig för alla: att reflektera över sitt sätt att leda.

Bakom valet av Årets PA-bok ligger ett gediget arbete. Juryn läser under årets lopp en mängd böcker om organisation, ledarskap och personaladministration. Mot slutet av hösten vaskas tio kandidater fram och i december är det dags för finalen.

Marie Hallander-Larsson, ledarutvecklare inom Scandic-koncernen och sedan länge aktiv inom föreningen, är ordförande i juryn. Till sin hjälp har hon Georg Uggelberg, seniorkonsult och författare med många decenniers erfarenhet från PA-området. Ulrica Enger, personalassistent på NCC, som recenserar böcker i Personal & Ledarskap och dessutom blev Kerstin-stipendiat 1998. Johan Järte är medicinsk chef på Jansson-Cilag och bidrar med ledarperspektivet medan Nina Hedlund representerar samarbetspartnern Personal & Ledarskap.

Ger styrka och hjälp, enligt juryn
Bland juryns personliga motiveringar till valet, finns Johan Järtes som anknyter till vardagen:
"Efter en tuff dag på jobbet med många svåra ledarskapfrågor har det visat sig att genom att läsa ett stycke i "Rollmedvetet Ledarskap" får jag styrka och hjälp att hitta lösningar och stöd i mitt förhållningssätt i ledarskapet."

Boken är en bred skildring av ledarskapet villkor i dagens arbetsliv och bygger på en enkät bland drygt 300 chefer som gått IFL:s ledarskapsprogram, dels på Birgitta Ahltorps samlade erfarenheter. På PA-stämman i början av februari delades priset (diplom och blommor) ut av Fredrik Hillelson. Birgitta Ahltorp höll också en uppskattad föreläsning.