BAPS BIRGITTA AHLTORP AB

Öga mot öga

oga mot oga en bok om ledarskap och personlig kommunikation haftadÖga mot öga är en bok om ledares kommunikativa situationer sett i relation till alla andra uppgifter som ledare har. Som en bok om ledarskap är den därmed i det närmaste heltäckande. Boken beskriver ledares kommunikation på alla nivåer: Envägskommunikativt - för att nå ut till stora grupper. Ytkontaktskapande - för att bygga nätverk. Personliga kontakter/djupkontakt - för att skapa dialog. Den ger praktiska verktyg och förmedlar viktiga råd för chefer som vill hantera olika varianter av personlig kommunikation i ledarrollen på ett bra sätt - inte minst djupkontakter. Allt från svåra samtal, feedback, kritik och motiverande beröm till utvecklingssamtal. Alla som är praktiskt verksamma i en ledarroll har stor nytta av Öga mot öga. Konsulter, utbildare, handledare, HR-specialister - för alla dessa är boken matnyttig.

Kommunikation på distans, kommunikation i mindre grupper och kommunikation i enskilda kontakter - öga mot öga - är ledarskapets A och O. Men enligt en studie som visar hur 572 chefer ser på sitt ledarskap och vad deras 3 722 medarbetare tycker om deras sätt att bete sig i ledarrollen, så är många chefer visserligen bra på ytkontakter men otränade för djupkontaktkrävande situationer. Öga mot öga vill bidra till utveckling av chefers ledarskap när det gäller att kommunicera i IT-samhället, ge kunskap om chefers utvecklingsbehov när det gäller att kommunicera och leda, inspirera dem som är intresserade av hur man utvecklar ett konstruktivt och kommunikativt ledarskap samt visa på det värdefulla i konsten att leda och kommunicera öga mot öga.

Recensioner:
Madeleine N den 15 juni 2015
En god och ovärderlig vän i floden av böcker kring ledarskap och kommunikation. Läs den!
Tydliga exempel, råd och hjälp ur den arbetsvardag många av oss arbetar med att utveckla och förbättra. Ligger bredvid mig på skrivbordet sedan snart ett år och många gånger känt stor tacksamhet och glädje över att ha den till hands i den ständigt pågående utvecklingen som ledare.

KW, 27 februari 2014
En mycket intressant och insiktsfull bok om den viktiga personliga kommunikationen.
Detta är en alt för ofta undervärderad faktor i ett effektivt ledarskap.
Rekommenderas för alla som har personalansvar och även för projektledare!