images/printlogo.png

Doktorsavhandlingen

avhandling tn1

Ledarskap ur ett ledningsstils-
perspektiv
Teambyggare, innovatörer, nätverkare och dirigenter.

Läs summering!
Läs artikel i LUM!