BAPS BIRGITTA AHLTORP AB

Med- och motarbetare - Personalpsykologi för chefer

med och motarbetare1Birgitta Ahltorp är fil dr, leg psykolog och leg psykoterapeut. Hon är en av Sveriges ledande experter på ledarskap och teamarbete. Birgitta Ahltorp har bland annat skrivit "Rollmedvetet Ledarskap" som fick pris som årets PA-bok 1998 och "Personlighet och Framgång" 2001. Doktorsavhandlingen från 2003 heter "Ledarskap ur ett ledningsstilsperspektiv - teambyggare, innovatörer, nätverkare och dirigenter."

Med- och motarbetare

"Nätverkande ledarstilar blir allt vanligare. När chefer måste sköta en massa externa kontakter innebär det samtidigt att de blir mer frånvarande och osynliga för medarbetarna på den egna arbetsplatsen. Och då börjar det hända saker på arbetsplatsen, vissa tar stor plats, andra jobbar på och lider i det tysta och risken är att arbetsklimatet blir destruktivt. I boken visar jag det psykologiska spel som uppstår på arbetsplatser med frånvarande chefer. Revir, informella ledare och gnäll bakom ryggen är tecken på att medarbetare har förvandlats till motarbetare. Boken ger många konkreta tips och råd om hur du kan göra dig mer synlig, närvarande och tydlig även under sådana omständigheter."

Snabbläst för ledare

Exec-serien innehåller specialskriven litteratur för chefer och ledare som har ont om tid. I "kortform" ger den kompetensutveckling som kan omsättas i praktisk nytta i det dagliga arbetet.

Med- och motarbetare handlar om vad som händer i dagens organisationer när chefer måste sköta en massa externa kontakter och därför ofta blir mer frånvarande och osynlig för medarbetarna. Då börjar vissa medarbetare ta mycket plats, andra jobbar på och lider i det tysta och arbetsklimatet riskerar att bli destruktivt.

I boken diskuteras det psykologiska spelet som uppstår på arbetsplatser med frånvarande chefer. Revir, informella chefer och gnäll bakom ryggen, är tecken på att medarbetare förvandlats till motarbetare. Boken ger konkreta tips och råd om hur du kan göra dig mer synlig, närvarande och tydlig, även under sådana omständigheter. För att hantera dessa svårigheter behöver du vara modig, kommunikativ och kreativ. Du får gott om tips för att kunna "leda på distans".

Boken sammanfattas med 20 råd till nätverkande ledare och en beskrivning kring "Anders" sätt att sköta sitt VD-jobb.

Böckerna i denna serie är koncisa, praktiska och klart läsvärda. De innehåller en hel del att tänka på trots sina få sidor. För den som vill veta mer ges en lista med lästips.

Bengt Klefsjö, professor i kvalitetsteknik, Luleå tekniska universitet
för kvalitetsmagasinet.com 

Ledarskapsböcker – JA! Men när ska jag hinna läsa?

Beskriver detta din situation som chef? I så fall finns en serie böcker på runt 50 sidor per bok som på ett konkret och handfast sätt tar upp chefsfrågor och ger vägledning och bra tips på hur man kan göra. Böckerna ges ut av Liber och du finner dem på www.exec.se.

En bok i serien är "Med- och motarbetare - Personalpsykologi för chefer" skriven av Birgitta Ahltorp som gett ut ett antal ledarskapsböcker. Hon är leg psykolog och leg psykoterapeut och har skrivit en doktorsavhandling som heter Ledarskap ur ett ledningsstilsperspektiv – teambyggare, innovatör, nätverkare och dirigenter.

Boken omfattar 65 sidor och riktar sig till nätverkande chefer som är mycket upptagna med externa kontakter. Författaren konstaterar att chefer som tidigare fick lägga mycket tid på administrativa uppgifter numera i stället får prioritera det externa kontaktskapandet.

Många chefer känner säkert igen kommentarer om osynlighet och bristande tillgänglighet!

Boken har rubriker som Uppifrån och nerifrån, Leda på distans, Motarbetare och hur hantera dem, Medarbetare och hur kommunicerar man med dem, Förändringsarbete, ledarens intentioner och medarbetarnas reaktioner; 20 råd till chefer. Boken avslutas med ett avsnitt som heter Möte med verkligheten.

Två saker som författaren pekar på, fångar mitt intresse. Det första är hur vanligt det blivit för chefer att försöka leda på distans och hur denna den nya tidens verklighet möter medarbetarens eviga förväntan på en daglig kontakt med sin chef. Denna "omöjliga" ekvation ger författaren ett antal tips för att klara. Använd den moderna IT-tekniken. Försök att ha daglig e-post kontakt med varje medarbetare, fundera över chattlösningar mm. Men försök också att lära känna dina medarbetare och identifiera deras sätt att se på sitt arbete. Var medveten om vad som kan hända när chefen är mycket borta. Informella ledare kan bli opinionsbildare, brist på motivation kan i sämsta fall leda till mobbning.

Den andra omständigheten jag fäster mig vid är författarens kloka råd till chefen att också se till att själv få personlig näringstillförsel. Stöd utifrån i synnerhet vid större förändringar kan behövas för att inte de privata nätverken ska bli ansträngda.

Hon ger också rådet att "göra tvärtom". Det betyder att jobba över gränserna när andra bevakar revir; se framåt när andra ser bakåt, uttrycka optimism när andra är pessimister; tala positivt om framtiden när andra tycker att det var bättre förr.

I kapitlet om förändringsarbete finns också några nyttiga tankar och råd att ta med sig. Det ledningen lagt 18 månader på att ta fram och planera kan omintetgöras på några få dagar om medarbetare får möjlighet att missförstå syfte och bakgrund till föreslagen förändring. Då måste man som chef veta vilka medspelare och motspelare man har, känna igen allierade, jasägare och nejsägare.

Det är inte ovanligt menar författaren att nejsägare har irrationella känslomässiga behov som du som chef måste bli uppmärksam på. Kanske handlar "nejet" till förändringen om chefens bristande närvaro mer än om själva förändringen.

Författaren går även igenom de olika faserna i förändringen. Hon beskriver vad som kan hända och vilka fallgropar som finns och hur man som chef kan göra.

Som ny chef är det viktigt att ta reda på hur de olika medarbetarna ser på ledarskap, hur tidigare chef ledde gruppen och också uttrycka den egna synen på ledarskap: ge en ledardeklaration.

Boken är skriven ur chefens perspektiv. Jag kan ibland känna en avsaknad av reflektion bl.a. kring beskrivning av vissa medarbetare och deras reaktioner. Förhoppningsvis leder beskrivningarna till fortsatta funderingar från chefen och kanske önskan om fördjupning på vissa områden. Men boken ger kloka och konkreta råd – överlevnadsregler för nutidens nätverkande chefer.

Anneli Kanesco/Marika Fröberg, Karriär & Kompetens för STs Chefsforum

Ahltorp, Birgitta: Med- och motarbetare, Liber 2005

Stoppa gnällspiken

INNEHÅLL Hur sjutton ska jag göra med lynnige Kalle eller gnällspiken Lisa? Alla chefer råkar ut för dem någon gång - motarbetarna. De får raseriutbrott, gnäller, baktalar och vägrar. Och eftersom många chefer får allt mindre tid över för själva ledandet, får motarbetarna allt större spelrum. Den här boken hjälper dig förstå hur du kan hantera, inte bara motarbetarna, utan även dina medarbetare. Här får du en god portion lättsmält personalpsykologi.

GULDKORN Vissa motarbetare måste du lära dig att leva med. Men det betyder inte att du måste acceptera dem. Var proaktiv! Agera!

+ BÄST Tipsig, nyttig, lättläst och fokuserad.

- SÄMST Vissa tips är väl kortfattade och beskriver mer vad du kan göra än hur .

Recension Chef nr 8/2006