images/printlogo.png

Presentation i Libers bokklubbs - "Bättre Ledarskap" - medlemsblad, december 2001

personlighet och framgamg 21

Rätt man på rätt plats:
Personligheten gör framgången

Resultatjägare, organisatör, nytänkare eller samordnare. Vem är du och vilka personligheter har du runt dig? Karaktären är avgörande för både din egen och företagets framgång. Det menar psykologen och författaren Birgitta Ahltorp.

- Det är viktigt att veta vad våra karaktärer gör med oss. Vi måste stanna upp ibland och tänka efter. Det är nödvändigt att ha insikt i sina styrkor och svagheter som ledare för att kunna utvecklas. Med bra självkännedom kan ledaren göra prioriteringar både för egen och anställdas räkning.
Det säger Birgitta Ahltorp som nu släpper boken "Personlighet och framgång".

- Vi psykologer blir lätt abstrakta. Jag vill öppna en dörr och visa att den psykologiska konsten inte är så mystisk.
Hon vill få läsaren att reflektera över de olika personligheter som hon menar präglar ledarna, och betydelsen av medvetenhet om andras personlighet. Det är en bok om framgångens psykologi, om vad som främjar framgång och vad som hindrar den. Läsaren bjuds på en ingående beskrivning av styrkor och svagheter hos fyra personliga temperament. Boken betraktar också dessa personliga stilar i relation till tre psykiatriska grupper: den tvångsmässiga, histrioniska - skådespelande - samt narcissistiska.

- Ledaren väljer lätt bort den som har en personlighet olik den egna, men motsatta personligheter har alla möjligheter att bli ett bra samarbete.
- Folk har teknisk, ekonomisk och annan specialistkompetens men kan inte så mycket om hur vi fungerar på det psykologiska planet. I synnerhet chefer, som har ansvar för andra människor, borde utveckla denna sida.

Karaktäristisk fyrklöver
Birgitta Ahltorp resonerar utifrån fyra personligheter när det gäller ledare, även om hon medger att verkligheten inte är fullt så enkel. De flesta har egenskaper som återfinns hos mer än en personlighet.

- Jag beskriver karaktärerna och visar på fallgropar i framgången beroende på vem du är. Och så berättar jag vad du kan göra för att undvika dessa fallgropar.
Hon påpekar att bilderna av de olika personligheterna är schabloner, om än viktiga sådana.Och den som roar sig med att göra en tankekullerbytta över till privatlivet, kan även känna igen dragen hos nära och kära. De behöver inte för den skull ha ambitionen att vara ledare på hemmaplan.

Personligheterna återfinns i hennes RONS-modell, en förkortning för resultatjägaren, organisatören, nytänkaren och samordnaren. Grundtanken är att olikheter behövs men att ledaren måste styrkor respektive svagheter för att optimalt kunna utnyttja mångfalden i ett team.

- Resultatjägarna är tävlingsmänniskor. Energiska och hårt arbetande. Det kan leda långt och det gör dem populära: men det finns fallgropar. De blir lätt utbrända. Organisatörerna är eftertänksamma och analytiska. Tänker först och handlar sedan.
- Noggrannhet är bra, men det kan bromsa tempot, kommenterar Birgitta Ahltorp.
Nytänkarna är spontana och tar initiativ. Idésprutor som skickar iväg många raketer, även om inte alla landar där de ska. Och det finns naturligtvis fallgropar även här.
- Nytänkarna hinner inte tänka innan de handlar. De kan landa och slå sig rejält, bli väldigt destruktiva.
Samordnarna lyssnar på andra, ser till att omgivningen trivs, är
omhändertagande och förstående.
- De söker harmoni. Men samordnarna kan bli självutplånande genom att hela tiden ställa sig i bakgrunden.

Spelande "tränare"
Den universala ledaren finns inte. På 1980-talet stod rena så kallade entreprenörer högt i kurs när chefer skulle rekryteras, berättar Birgitta Ahltorp. De var resultatjägare och nytänkare. I dag är trenden en annan.
- Nu sak ledarna vara spelande "coacher". De ska vara resultatjägare men också samordnare. En effekt av tidens krav och värderingar.
Men fel man kan hamna på fel plats. Hur löser ledaren detta?
- Självinsikt är ett steg på vägen. Att göra om sig som ledare är ingen lösning. Visa tydligt att "Så här vill jag ha det". Du ska vara glad åt och bejaka den du är!