images/printlogo.png

Recension i Personal & Ledarskap nr 1/02

personlighet och framgamg1
Praktisk psykologi - även för skeptiker

Att dela in människor i fyra personlighetstyper är en grov förenkling. Men ibland krävs det rejäla generaliseringar för att få igång en bra diskussion. Birgitta Ahltorp, som skrivit boken Personlighet och framgång, poängterar själv att det i hennes arbete som konsult inom ledarskap, teambuilding och career coaching visat sig vara konstruktivt med stereotypa beskrivningar för att få igång erfarenhetsutbyte mellan människor.

En arbetsgrupp ska redan efter 30 minuters inläsning vara redo att diskutera personlighetsmässiga olikheter utifrån grundkaraktärerna i RONS-modellen. Genom diskussionen utvecklas automatiskt fler dimensioner och kombinationer.

R:et i RONS-modellen står för Resultatjägaren som är energisk och målmedveten. Organisatören kännetecknas av sin analytiska förmåga, sin kvalitetsmedvetenhet och sin precision. Nytänkaren orädd med en förmåga att upptäcka och utforska det nya. Samordnaren har en tydlig social ådra och är mycket medmänsklig. Alla karaktärerna uppvisar kvaliteter som kan leda till framgång men har naturligtvis även baksidor. Det finns ingen ideal personlighet, varken som medarbetare eller chef, utan det handlar snarare om att hantera sitt och andras personliga kapital på bästa sätt. Detta lyckas man med, enligt Birgitta Ahltorp, genom självinsikt och rollmedvetenhet.

Boken är innehållsrik och författaren för även ett mer filosofiskt resonemang om framgång, där köns- och generationsskillnader tas upp. En av de intressantaste poängerna som Birgitta Ahltorp gör, är att ett visst mått av social kompetens alltid krävs men att det bland dagens riktigt framgångsrika ledare ofta återfinns drag av narcissism och exhibitionism.

Tilltalet i boken är direkt och enkelt. redan efter ett par sidor har man svårt att låta bli att börja kategorisera och diskutera med sambon och de närmaste vännerna. Författarens syfte är uppfyllt, dialogen är igång och resan mot en bättre förståelse av sig själv och andra människor har startat.

Viktoria Nyström
HR- och Kommunikationskonsult